Helgesamlinger for kreftrammede

De som forstår best hvordan det er å ha kreft, er de som har hatt det selv. Mange finner glede og nytte av å møte likesinnede som skjønner akkurat hva man går igjennom. Ung Kreft ønsker deg velkommen til lokale helgesamlinger.

Tilbud høsten 2024

Vi gjennomfører helgesamlinger i Trondheim og Oslo. Temaene for samlingene er i stor grad opp til deltakerne selv, men i utgangspunktet er det mulig å snakke om kreftbehandlingen, bivirkninger og senskader, ernæring og fysisk aktivitet, sex og fertilitet, endret utseende, skole eller jobb – for å nevne noe. Hun oppfordrer alle som lurer på om dette er noe for dem, til å melde seg på.

I tilbakemeldingene deltakerne har gitt, sier flere at de setter pris på at det finnes flere i liknende situasjon, det blir et fellesskap, en åpenhet og trygghet. De opplever at de bli hørt, akseptert og respektert.

Det er veldig mye positivt jeg tar med meg. Vi trenger sårt å ha mer fokus på gode og effektive tiltak for psykisk helse fra det øyeblikket vi får beskjed om diagnosen, under behandlingen og selvfølgelig etter vi er ferdig behandlet.

– Tidligere deltaker

Hvem kan være med?

  • Medlemmer i Ung Kreft.
  • Må være mellom 15 og 35 år.
  • Må ha lyst til å snakke med andre i samme situasjon og dele egne erfaringer.

Egenandel

Medlem: 500 kr, som dekker lokal reise, opphold og mat. Det kan være at man må dele rom. Det tas hensyn til alder, kjønn og behov.

Hvis du må ta fly, må du kontakte Kristin på e-post kristin@ungkreft.no før du melder deg på.

Ikke-medlem: 800 kr pluss reise.

Hvis du ikke er medlem i Ung Kreft, men ønsker å delta på helgesamlingen til medlemspris, kan du melde deg inn her.

Tid og sted

18. - 20. oktober - Trondheim

22. - 24. november - Oslo

Påmeldingsfrist er 3 uker før samlingsdato

Lurer du på noe, kan du kontakte Kristin på e-post kristin@ungkreft.no eller telefonnummer 984 26 130.

Kristin Raugland er ansatt i Ung Kreft og har ansvar for å gjennomføre samlingene. Hun har tidligere jobbet i kommunale tjenester for barn og unge, og deres foresatte. Hun har erfaring med pårørendearbeid og sorggrupper.

- Jeg fungerer som en tilrettelegger på samlingene, mens deltakerne bidrar med egne erfaringer og kunnskap. Jeg får også med meg en likeperson som er kurset i å holde likepersonsamtaler. Sammen med deltakerne finner vi ut hva de trenger, sier hun.

I 2022 ble det gjennomført seks helgesamlinger rundt om i landet, og tilbakemeldingene har vært kjempegode. Erfaringen viser at det er viktig å skape møteplasser hvor unge kreftrammede kan møtes og prate om alt de har vært igjennom. Mange opplever at den psykiske helsen ikke blir godt nok ivaretatt under behandling, og disse samtalegruppene er derfor et veldig viktig tilbud.

Likesinnede hjelper hverandre

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam, og nå videreført med støtte fra Kreftforeningen. Målet er at unge kreftrammede møtes, deler erfaringer og bearbeide det de har vært igjennom.

Erfaringene vi har gjort oss, viser at det virkelig er et behov for at unge kreftrammede får en arena hvor de møter likesinnede og kan dele oppturer og nedturer med noen som forstår hva de går igjennom. Det er kun åtte plasser per samling, så vi blir godt kjent gjennom helgen og får gode samtaler.

Siden denne gruppen er i en spesiell fase av livet hvor de skal finne sin egen identitet og bygge sin egen fremtid, forstyrrer kreften den naturlige livsutviklingen. Det fører til at mange unge kreftrammede faller utenfor, eller føler seg alene. Da kan det være godt å snakke med andre i samme situasjon.

Man er aldri alene, selv om det ofte kan føles sånn.

– Tidligere deltaker