Egenandel for fertilitetsbevarende behandling fjernes

Kreftbehandling kan påvirke fertiliteten (evnen til å få barn). Mens menn kan fryse ned sæd gratis før kreftbehandling, har kvinner måttet betale 17 416 kr i egenandel for å fryse ned egg. Ung Kreft har jobbet for å fjerne denne egenandelen, og nå er endelig reglene endret. – Dette er helt fantastisk, sier daglig leder i Ung Kreft, Annika Fallsen Huhtala.

Det var lege og forsker Peter Fedorcsak som tidligere i år gjorde Ung Kreft oppmerksom på den høye egenandelen. Han så i sin praksis at unge kvinner måtte si nei til fertilitetsbevarende behandling fordi de ikke hadde råd. Det syntes han ikke var riktig, så han kontaktet Ung Kreft for å se om det fantes en måte å hjelpe disse pasientene på. Sammen lanserte vi støtteordningen Fertilitetshjelpen som en midlertidig løsning på problemet.

Siden har vi arbeidet for å fjerne egenandelen, og vendepunktet kom da Annika Huhtala og Peter Fedorcsak debatterte saken på Dagsnytt atten sammen med Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen. Hun var enig i at egenandelen burde fjernes. Deretter fikk hun med seg Høyre og Venstre på laget, og i desember inviterte hun Ung Kreft til Stortinget for å fortelle at det var flertall i saken.

Saken ble behandlet i Stortinget 15. desember 2018, og den gikk som forventet igjennom. Fortolkningen av regelverket skal endres slik at infertilitet etter behandling av alvorlig sykdom vil bli sett på som en følgesykdom. Endringen vil dermed ikke bare komme kreftpasienter til gode, men også andre som har en alvorlig sykdom skal få den fertilitetsbevarende behandlingen de trenger uten å måtte betale en skyhøy egenandel.

– Dette betyr enormt mye for de det gjelder, sier Annika. – Det er fortvilende å måtte gi slipp på familiedrømmen bare fordi man er så uheldig å få kreft i ung alder og ikke har rukket å legge seg opp sparepenger. Nå kan fremtidige kreftpasienter og andre alvorlig syke få lik tilgang til fertilitetsbevarende behandling, uavhengig kjønn og økonomisk status.

Kreft og fertilitet

Lurer du på hva fertilitetsbevarende behandling egentlig er? Les mer om kreft og fertilitet.