Jubler for endringer i bioteknologiloven

Ung Kreft har lenge jobbet for at unge kreftrammede skal ha gode rettigheter når det gjelder kreft og fertilitet. Etter en thriller på Stortinget er det nå klart at bioteknologiloven moderniseres. – En seier for unge kreftrammede som ønsker seg barn i fremtiden, sier daglig leder Marie Otterbeck Gravråk.

Her er endringene som i størst grad påvirker våre medlemmer:

  • Eggdonasjon blir tillatt.
  • Befruktede egg kan lagres til man er fylt 46 år.
  • Enslige kan få assistert befruktning.
  • Sæd kan testamenteres.
  • Kvinner som må igjennom kreftbehandling som skader livmor, kan få lagre egg.
  • Flere får tilbud om preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) slik at sykdommer som for eksempel visse typer brystkreft, ikke går i arv.

Ung Kreft har jobbet spesielt for at befruktede egg skal kunne lagres i mer enn fem år. Nå er Marie lettet over at lagringstiden forlenges.

– Fem år er for mange alt for kort tid til å komme seg igjennom kreftbehandling, rehabilitering og eventuelt kunstig befruktning. Mange medlemmer har kommet til oss i fortvilelse over at de lagrede eggene automatisk ødelegges etter fem år, før de får mulighet til å bruke dem. Jeg er så glad på unge kreftrammedes vegne for at denne unødvendige tidsbegrensningen nå er opphevet, sier Marie.

Forbud mot eggdonasjon og forbud mot nedfrysing av egg for kvinner som skal igjennom behandling som skader livmoren, har også vært store utfordringer for Ung Kreft sin medlemsmasse.

– Disse forbudene har stoppet mange familiedrømmer. Flere har fortalt at beskjeden om at de ikke lenger kan få barn, har vært verre enn beskjeden om at de har kreft. Nå kan flere oppfylle drømmen, sier Marie.

Ung Kreft fortsetter å jobbe for at unge kreftpasienter som ønsker å gjennomgå fertilitetsbevarende behandling, skal få mulighet til det så lenge det er medisinsk forsvarlig.

– I fjor startet vi et større opplysningsarbeid om kreft og fertilitet. Det fortsetter vi med i år slik at ingen går glipp av fertilitetsbevarende behandling på grunn av manglende informasjon. Men først skal vi feire denne historiske dagen, avslutter hun.


Stortinget har også vedtatt endringer som påvirker forskning på og oppdagelse av kreft. Les mer om det på Kreftforeningens nettsider.

Egenandel fjernet

I 2018 sørget Ung Kreft for at for at egenandelen på over 17 000 kr i forbindelse med nedfrysing av egg, ble fjernet.

Les mer om kreft og fertilitet