Den viktige samtalen på boks

Når man er pårørende eller etterlatt, er det ikke alltid så lett å vite hva man skal si eller forklare hvordan man egentlig har det. Da er det greit å ha et verktøy for å få samtalen i gang.

I oktober lanserte Kreftomsorg Rogaland et samtaleverktøy som mange har savnet eller ikke visste at de ønsket seg: Fuelbox UNG PÅRØRENDE. Ung Kreft har hatt gleden av å være med i prosessen sammen med Montebellosenteret og Fuel It AS.

Fuelbox UNG PÅRØRENDE kalles for «den viktige samtalen på boks». Den består av åtte kategorier, med 22 spørsmål i hver kategori. Spørsmålene er utviklet i samarbeid med ungdom som selv er pårørende, deres foreldre og fagpersoner. I tillegg har psykologspesialist Marianne Straume og forsker May Hauken, som begge jobber ved Senter for krisepsykologi, gitt sine faglige innspill.

Boksen er designet for å brukes av fagpersoner og foresatte i samtale med ungdom. Den er diagnosenøytral, og kan dermed brukes på tvers av sykdommer og situasjoner. Eksempler på kategoriene er «meg og min hverdag», «tanker og følelser» og «å leve med sykdom i familien». En annen kategori er «for deg som har mistet», som også gjør den relevant for etterlatte.

Spørsmålene kan lyde som følger: «Hvilke spørsmål skulle du ønske at andre ville stille deg?», «Hvordan tar du vare på deg selv?», og «Hvilke råd ville du gitt andre i din situasjon?»

Det er ulike måter å bruke boksen. Hvor mange spørsmål man går gjennom, eller hvor lang tid man skal sette av, er opp til hver enkelt. Spørsmålene blir også litt ufarliggjort ettersom det er «boksen» som stiller dem, og ikke en person. Så dersom man for eksempel er forelder og ønsker å snakke med ungdommen om hvordan de egentlig har det, så oppfattes kanskje ikke spørsmålene som mas. I tillegg kan ungdommen selv velge ut de kortene han eller hun vil svare på.

Ung Kreft ser fram til å ta i bruk boksen, og tror at det blir et flott verktøy for de frivillige i samlingstilbudet Ung Pårørende, samt i likepersonstjenesten Ung Kontakt. De som fører samtalen får hjelp til å stille gode spørsmål, og det legger til rette for den viktige samtalen.

Bestill boksen

Hvis du ønsker å kjøpe spørsmålsboksen kan du sende mail til post@kreftomsorg.no