Hvem fortjener Ung Kreft sin hederspris?

Ung Kreft ønsker å gjøre stas på noen som har gjort en ekstraordinær innsats for unge berørt av kreft i løpet av det siste året.

Det kan være noen som har hjulpet andre gjennom å være åpen om egen situasjon, det kan være noen som har gjort en frivillig innsats for Ung Kreft, eller det kan være fagpersoner som gir unge kreftrammede og pårørende den oppfølgingen de trenger. Det kan også være noen som har gjort noe helt annet.

Hvem nominerer du?

Send en mail til post@ungkreft.no og fortell hvem du nominerer til Ung Kreft sin hederspris 2022. Husk å skrive en begrunnelse for nominasjonen. Fristen er 20. mars.