Ung Kreft sin hederspris går til Péter Zoltan Fedorcsák

Lege Péter Zoltan Fedorcsák står i spissen for å bedre unge kreftrammedes muligheter til å få barn. – Takket være ham har unge kreftrammede en større sjanse til å oppfylle familiedrømmen i dag enn for bare noen år siden, sier styreleder Roy Farstad.

Fedorcsák trodde han skulle møte Ung Kreft i skogen bak Rikshospitalet for å bli intervjuet om fertilitetsbevarende behandling. Overraskelsen var derfor stor da han i stedet fikk utdelt årets hederspris.

– Dette var helt uforventet, men jeg er veldig takknemlig. Det er ekstra fint at det er medlemmene i Ung Kreft som har nominert meg, det setter jeg høyt, sier Fedorcsák.

Styreleder Farstad understreker at prisen er vel fortjent.

– Fedorcsák betyr mye for unge kreftrammede og deres partnere. Han initierte Fertilitetshjelpen, som var en støtteordning som hjalp unge kvinner som ikke hadde råd til å fryse ned egg før kreftbehandling, han bidro til at egenandelen på 17 000 kr for å fryse ned egg ble fjernet, han jobbet for flere av de nye endringene i bioteknologiloven og han er flink til å formidle kunnskapen sin – for å nevne noe.

Fedorcsák har mange ulike roller og verv, og et av dem er å være leder av Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling med autologt ovarialvev. Tjenesten behandler blant andre unge kreftrammede som kan få eller har problemer med fertiliteten.

– Vi er mange kollegaer som jobber med fertilitetsbevarende behandling, og noe av det jeg er mest stolt over at vi har fått til, er at det er blitt tilgjengelig i hele landet. De siste årene har vi også gjort en stor jobb med å lære opp helsepersonell og informere pasientene, sier Fedorcsák.

Styreleder Roy Farstad overrasket Péter Zoltan Fedorcsák med en hederspris.

Ung Kreft har en brukerrepresentant i den nasjonale behandlingstjenesten, og Fedorcsák anerkjenner at brukermedvirkning er viktig.

– Vi som jobber med reproduksjonsmedisin, må forholde oss til en spesielt ressurssterk pasientgruppe. De har lest mye på egenhånd, er taleføre og engasjerte. Det stiller andre krav til oss som helsepersonell, og vi inkluderer brukermedvirkning for å sikre at vi treffer pasientenes behov. Jeg setter derfor pris på samarbeidet med Ung Kreft. De kjenner pasientenes perspektiv, sier han.

Fedorcsák trives godt i jobben sin og har et ønske for fremtiden.

– Jeg er en del av et veldig engasjert fagmiljø og vil derfor takke kollegaene mine for at vi sammen driver faget videre. I fremtiden håper jeg vi kan hjelpe enda flere unge mennesker med å oppfylle ønsket om å få barn.

Om hedersprisen

Ung Kreft opprettet hedersprisen i 2019. Fjorårets vinner var Ida Øye Bjørkvold.