Fem grep for økt hverdagsglede

Kreft i ung alder er vanskelig å håndtere. Forskning viser at hva man gjør, påvirker hvordan man har det. Her er fem grep for økt hverdagsglede.

Grepene er basert på enkle, forskningsbaserte aktiviteter som styrker den psykiske helsen og gir økt livskvalitet. Ved å bli mer bevisst disse aktivitetene, kan det bli enklere å gjøre mer av dem. De fem grepene er:

Vær oppmerksom


Vær til stede i øyeblikket. Legg merke til hva du tenker og føler her og nå, kroppslige fornemmelser, sanser og lyder. Vær også oppmerksom på egne behov og kjenn etter hva du trenger. Det å koble helt ut og være til stede, akkurat her og nå, kan gi økt hverdagsglede og forebygge stress og depresjon.

Henriette finner roen ved havet. Hvor kan du best være til stede i øyeblikket?

Vær aktiv


Fysisk aktivitet utløser lykkehormoner i hjernen og kroppen, noe som gir økt velvære og positive følelser. Aktivitet kan også gi mestringsfølelse, redusere stress og gi mer overskudd i hverdagen. Etter kreftbehandling kan man føle seg sliten og redusert. Prøv å finne en fysisk aktivitet du har glede av, som passer til din form, utholdenhet og bevegelighet. Litt bevegelse er utrolig mye bedre enn ingenting!

Helge startet formstigningen med små skritt, han gikk rolige turer. Hva er ditt første skritt mot å være mer fysisk aktiv? Bli gjerne med å trene med Sjukt Sprek.

Fortsett å læreDet å lære eller oppdage noe nytt gir en følelse av mestring og utvikling, og har stor betydning for hverdagsgleden. Å lære noe nytt kan gi økt selvfølelse og styrke sosiale bånd, hvis du lærer sammen med andre. Når du lærer nye ting, øker tilfredsheten, optimismen og troen på deg selv. Som kreftrammet kan det å fokusere på noe annet enn egen livssituasjon, gi økt livskvalitet og hverdagsglede.

Christian finner sin flytsone i garasjen. Hva ønsker du å lære eller utvikle deg i?

Knytt bånd


Relasjoner kan endre seg når man blir syk eller pårørende. Mange opplever at noen relasjoner blir vanskelige ved sykdom. Forskning viser at gode relasjoner er bra for din psykiske helse. Gode relasjoner gjør oss godt, og gjør oss bedre rustet til å takle vanskelige perioder i livet. Prøv å gjenoppta og holde kontakten med dem rundt deg. En melding eller en kort telefonsamtale kan føles godt. Det kan også være fint å knytte kontakt med andre som er i liknende situasjon, for å dele erfaringer og følelser.

Glenn fant støtte i kompisen sin etter kreftbehandlingen. Hvem ønsker du å knytte sterkere bånd med?

Gi


Forskning viser at livskvaliteten blir høyere når du har en følelse av mening og bidrar i samfunnet. Det å gi aktiverer områder i hjernen som står for lykke, belønning og velvære. Når du flytter oppmerksomheten bort fra deg selv, kan det redusere negative tanker og stress.

Du kan gi på mange måter. Det trenger ikke å bare være materielle ting, men også et smil, tid med andre eller en tjeneste. Gjør det som energien din tillater. Ta del i en felles oppgave, eller meld deg inn i en gruppe. Glem ikke å ta vare på deg selv!

Pia kjente på mestring og stolthet gjennom å gi av tiden sin som frivillig i Ung Kreft. Hva eller hvordan ønsker du å gi noe til andre?

Om prosjektet

Denne siden er laget i samarbeid med Rådet for psykisk helse. Takk til Stiftelsen Dam for støtte til prosjektet.