Dette mener Ung Kreft

Interessepolitisk påvirkning er et av hovedformålene til Ung Kreft. I strategi- og handlingsplanen vår er det vedtatt at Ung Kreft skal engasjere seg i de sakene som rammer unge kreftrammede og pårørende spesielt. Det politiske arbeidet blir forankret i Hovedstyret gjennom året.