Politisk interessearbeid

Et av Ung Kreft sine hovedformål er å fremme unge berørt av kreft sine interesser. Det gjør vi på flere måter:

  • Sekretariatet jobber for gjennomslag i politiske saker som Hovedstyret mener er spesielt viktige for våre medlemmer.
  • Vi svarer på høringer, deltar på politiske møter og representerer Ung Kreft i andre politiske sammenhenger.
  • Vi sørger for brukermedvirkning i diverse utvalg og referansegrupper som jobber med saker som påvirker våre medlemmer.
  • Vi jobber for unge pårørende sine rettigheter gjennom vårt medlemskap og styreverv i Pårørendealliansen.
  • Vi jobber for unge kreftrammedes rettigheter gjennom vårt medlemskap i Unge funksjonshemmede.
  • Vi sitter i Kreftforeningens representantskap.
  • Vi samarbeider med andre organisasjoner for å få gjennomslag i saker der vi har felles politiske interesser.

Under ser du noen av de siste politiske sakene vi har engasjert oss i: