Chat med oss

Savner du noen å prate med? Vil du helst ikke snakke i telefonen eller skrive en lang mail? Nå kan du chatte med likepersoner som forstår hva du går igjennom.

Chat med en likeperson

En likeperson er ikke en fagperson, men en person som også har hatt kreft eller vært pårørende. Det kan være godt å snakke med en likeperson som har vært igjennom noe lignende som deg, og som du kan stille spørsmål til eller dele erfaringer med. Alle våre likepersoner er mellom 15 og 35 år.

Chatten er anonym, og du kan snakke om de temaene du ønsker. Vi vil svare og hjelpe deg så godt vi kan.

Obs! Likepersoner kan ikke svare på medisinske spørsmål. Da må du kontakte legen din.

Chatten er vanligvis bemannet av sosionom i Ung Kreft, men hun kobler deg videre til en likeperson.

Chat med en fagperson

Heidi er sosionom i Ung Kreft, og hun er som regel pålogget chatten i vanlig arbeidstid. Du kan for eksempel snakke med henne om jobb, studier, rettigheter eller annet du måtte ha på hjertet. Hvis du heller vil snakke med en likeperson som selv har hatt kreft eller vært pårørende, så hjelper hun deg med det.

Åpningstid: Mandag til fredag kl. 10-14.

Ung Kontakt

Er ikke chatten åpen eller ønsker du å snakke med en likeperson over telefon?

Les mer om tilbudet Ung Kontakt

Andre tilbud og aktiviteter