Snakk om kreft på jobben

"Hei, jeg er ny her, og jeg har hatt kreft".

Dette er ikke den beste oppskriften på første dag i ny jobb. Kanskje bør du likevel fortelle om hva du har vært igjennom, på et eller annet tidspunkt. Her er noen råd til hvordan du kan gå frem.

Må jeg si noe?

Uansett om du har vært åpen eller ikke i jobbsøkerprosessen, kan det være vanskelig å vite om du bør si noe etter at du faktisk har startet i jobben.

Du si ifra hvis du har behov for tilrettelegging. Da må i det minste nærmeste leder få vite om det. Du trenger ikke å si at du har hatt kreft, men du må si at du har noen helseutfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging. Leder har ikke lov til å dele helseopplysninger om deg til dine kollegaer uten din tillatelse, så selv om sjefen vet, betyr ikke det at alle vet.

   Du trenger ikke si noe hvis du er ferdig med kreftbehandlingen og fungerer fint i jobben. Noen ønsker at jobben skal være en sykdomsfri sone, og det er helt greit.

    Du bør kanskje si det hvis
    • noen på jobben har funnet ut i sosiale medier at du har hatt kreft
    • noen på jobben har hørt av andre at du har hatt kreft
    • ditt behov for tilrettelegging gjør at andre må gjøre deler av dine arbeidsoppgaver. Det kan fort bli dårlig stemning hvis kollegaene tror at du bare ikke gidder å gjøre oppgavene dine.

    Vår erfaring er at åpenhet ofte er det beste. Det blir vanskelig hvis de rundt deg skjønner at det er "noe", uten at de får vite hva det er. Det kan føre til mye snakk og frustrasjon. Hvis du sier det som det er, blir du mest sannsynlig møtt med forståelse og omsorg.

    Blir dette en gjentakende samtale?

    Hvis du forteller om egen kreftdiagnose, vær tydelig på

    • om folk kan stille spørsmål
    • om de kan ta det opp igjen ved en senere anledning
    • om de kan si det videre til andre
    • om det påvirker arbeidssituasjonen din i dag
    • hvordan det eventuelt påvirker andre på arbeidsplassen

    Noen har en åpen linje med leder og kolleger om tidligere kreftopplevelser, mens andre sier det én gang og vil ikke snakke noe mer om det.

    Åpenhet på jobb

    Vi har spurt noen unge kreftoverlevere om deres erfaringer med å være åpen på jobb om tidligere kreftdiagnose.

    • Det er viktig for meg å finne balansen mellom å være åpen om sykdommen, men unngå å bli «hun som har hatt kreft». Vanskelig og viktig. Jeg opplever at det er best å fortelle og åpne for spørsmål i mindre grupper, da blir det lite rom for misforståelser og frykt.
    • Jeg har fortalt det i sammenheng med at jeg skal på helgearrangement med Ung Kreft, og da har det vært positive tilbakemeldinger på at jeg er engasjert i det.
    • Merker mest støtte fra arbeidsgivere og kollegaer som har opplevd kreft eller vært pårørende, mens de som ikke har opplevd det eller tåler å snakke om ømfintlige temaer, blir gjerne satt ut, prøver å snakke det bort eller blir til og med frekke mot meg noen sjeldne ganger. Opplever heldigvis ingen forskjellsbehandling når jeg er ute på oppdrag fordi senplagene mine ikke er så synlige.
    • Jeg jobbet 100 % og slet med ettervirkninger av cellegift og strålebehandling. Jeg valgte til slutt å fortelle mine nærmeste ledere og noen få kolleger om kreften - det beste valget jeg har tatt. Vi utvekslet tårer, klemmer og de viser full forståelse hvis jeg er sliten noen dager. I etterkant har jeg begynt å være mer åpen hvis det faller seg naturlig. Ikke opplevd noe negativt, kun støtte!

    Hvordan skal jeg ta det opp?

    Med leder

    Be om et møte: Innkall til et møte hvor du sier at du ønsker å ta opp noe personlig. Tenk også igjennom begrunnelsen for at du ønsker å fortelle det.

    Ta det på telefon: Hvis du syns det er ubehagelig å se sjefens reaksjon når du forteller, eller du er redd for hvordan du selv vil reagere, kan du be om å ta det på telefon. Men ofte er det best å møtes ansikt til ansikt for å få en god prat.

    Skriv en mail: Hvis du ikke liker å snakke muntlig om personlige ting, kan du skrive en mail. Da får sjefen vite det uten at det fører til en lang samtale. Vær forberedt på at sjefen likevel kan be om et møte for å snakke mer om det.

    Unngå gangpraten: Ikke ta dette i forbifarten når du tilfeldigvis treffer sjefen i gangen. Det blir et dårlig utgangspunkt for en viktig samtale.

    Med kollegaer

    En-til-en: For mange vil det være naturlig å ta det opp med en eller noen få kollegaer om gangen. Du kan ta det når det faller seg naturlig i en samtale, eller du kan be om å få ordet under et møte.

    Felles samling: Be om tid på en felles samling til å ta opp hva du har vært igjennom. Tenk igjennom om du ønsker å ta det opp på begynnelsen eller slutten av samlingen. Skal folk kunne stille spørsmål eller ta det opp med deg i ettertid?

    Fellesmail: Send en mail til de kollegaene som du tenker det er relevant for. Det er ofte dine nærmeste medarbeidere. Husk å legge ved en tydelig beskjed om hva som skal skje med mailen etter at den er lest. Skal den ikke deles videre? Eller slettes?

    I lunsjen: Noen er så ferdig med egen kreftbehandling at de nevner det som en bisetning i lunsjen. Det kan fungere fint, men vær forberedt på at det kan komme mange oppfølgingsspørsmål.

    4 av 5 har fortalt om kreftdiagnose på jobb og studier

    En undersøkelse blant Ung Kreft sine medlemmer viser at 4 av 5 har vært åpen om sin kreftsykdom ovenfor leder og kollegaer/medstudenter. Les hele undersøkelsen.

    Ups, jeg har ikke sagt noe

    Hvis du har senskader som gjør at du trenger tilrettelegging, og du ikke har sagt noe før du dukker opp første arbeidsdag, er du egentlig for sent ute. Du har opplysningsplikt overfor arbeidsgiver hvis du ikke kan gjøre jobben slik den står i stillingsutlysningen.

    Hva gjør du nå?

    Ta en prat med sjefen så fort som mulig og si det som det er. Hvis du er heldig, finner dere en løsning som fungerer for begge. Hvis du er uheldig, blir arbeidsavtalen opphevet eller du blir oppsagt i prøveperioden. Oppsigelse i prøveperioden kan du dessverre ikke gjøre noe med hvis det skyldes at du har holdt tilbake opplysninger. Når det gjelder opphevelse av arbeidskontrakten, så har Kreftforeningens jurister sett på denne problemstillingen.

    Rådgivningstjenester

    Trenger du hjelp til hvordan du kan snakke om kreft på jobben, eller har du andre arbeidsrelaterte spørsmål? Ung Kreft sin rådgivningstjeneste og Kreftforeningens arbeidslivsrådgivning hjelper deg i spørsmål om arbeidslivet. Ung Kreft sin rådgivningstjeneste er for deg som er mellom 15 og 35 år, mens Kreftforeningen tar i mot spørsmål fra kreftrammede uansett alder.