Tips til hvordan du kan tette hull i CV-en

Hvordan får du deg jobb når du har vært syk i lang tid og CV-en lekker som en sil? Fortvil ikke, vi har noen gode råd.

Si det eller ikke si det?

Hvis hullene i CV-en er åpenbare, må du si at du har vært syk, men vær tydelig på at nå er du klar for å arbeide.

Sjekk kvalifikasjonene

Vær kvalifisert for jobben du søker på. Dette gjelder uavhengig av sykdom. Hvis du ikke har utdanning eller relevant erfaring, for eksempel gjennom frivillig arbeid, bør du skaffe deg det før du begynner å søke jobb.

Velg et konkret yrke

Hvis du ikke har begynt å studere enda, kan det være lurt å velge en utdanning hvor du blir noe konkret, for eksempel lærer, sykepleier, rørlegger eller regnskapsfører. Hvis du velger brede studieretninger som for eksempel statsvitenskap eller historie, kan det være vanskeligere å få jobb etter endt utdanning, og du kan ende opp med enda flere hull i CV-en.

Jobb frivillig

Frivillig arbeid er en god måte å få mer erfaring på. Det gjør også at CV-en ikke ser så tom ut. Det er også en fin anledning til å teste hvor mye du klarer å jobbe.

Sykdom gir ny kompetanse

Har du tilegnet deg kunnskap eller utviklet egenskapene dine mens du var syk? Kanskje har du blitt mer tålmodig, lært om hvordan NAV og norsk helsevesen fungerer, lært å tåle vanskelige situasjoner over tid og blitt mer målrettet. Kanskje er du ekstra motivert for å komme deg i arbeid igjen og vil dermed bli en lojal arbeidstaker i stedet for å hoppe fra jobb til jobb. Det kan arbeidsgiver sette pris på.

Skriv årstall

Skriv opp utdanning og jobb etter årstall, ikke etter eksakte datoer. Da er det lettere å skjule et hull på noen måneder.

Velg riktig formulering

Du trenger ikke å skrive «sykdom» på CV-en, du kan f.eks. skrive «ute av arbeidslivet». Da må du regne med å bli spurt om dette under intervjuet, og du bør forberede deg på hva du skal si.

Skjule hull

Dersom du ble syk i studietiden, kan det være enklere å skjule et hull i CV-en enn om du har startet arbeidslivet. Hvis en potensiell arbeidsgiver spør om hvorfor du for eksempel har brukt fire år på et treårig studie, kan du svare at det tok litt lengre tid av personlige grunner som ikke har noen innvirkning på livet ditt nå. Men det kan du bare si dersom det faktisk stemmer – dersom du sliter med senskader som påvirker arbeidsevnen din, bør du være åpen om det.

Andre prioriteringer

Hvis du var i jobb før du ble syk og ikke har anledning til å komme tilbake til den jobben, kan du i et jobbintervju si at sykdommen fikk deg til å prioritere hva som er viktig, at du har valgt å bruke tid på deg selv og familien i en periode, men at du nå er klar for å jobbe igjen.

Øv deg på de vanskelige spørsmålene

Bli trygg på din egen historie. Øv deg på å bli intervjuet og vit hva du skal si når de vanskelige spørsmålene om CV-en kommer. Hvis du ikke får deg en jobb med en gang, er det mest sannsynlig fordi du ikke har truffet den rette arbeidsgiveren enda. Hvis du går inn i intervjuet med tro på deg selv, er det større sjanse for at arbeidsgiver også tror på deg.

Tiltak fra NAV

Hull i CV-en på grunn av sykdom kan føre til at arbeidsgiver tviler på om det er «trygt» å ansette deg. Vil du bli en lønnsom arbeidstaker eller kommer du til å være mye sykemeldt? Arbeidsgiver har ikke lov til å diskriminere deg på grunn av sykdom, men dessverre skjer dette ofte i praksis. Kan du overbevise arbeidsgiver om at bedriften ikke tar en stor risiko ved å ansette deg? NAV har flere tiltak du kan søke, blant annet unntak for arbeidsgiveransvar i sykepengerperioden. Det vil si at dersom du skulle bli syk, trenger ikke arbeidsgiver å betale sykepenger de første 16 arbeidsdagene. Dette og andre tiltak gjennom NAV kan gjøre deg mer attraktiv i arbeidsgivers øyne.

Gode råd til jobbintervjuet

Har du skrevet en god CV og blitt kalt inn til jobbintervju? Sjekk våre råd for hvordan du kan gjøre et best mulig inntrykk og forhåpentligvis få jobben.

Tips til jobbintervjuet