Kreft på CV-en

Hvordan får du deg jobb når du har vært syk og CV-en er full av hull? Fortvil ikke, vi har noen gode råd.

Arbeidsgivere siler ofte ut jobbsøkere ved å se på CV-en først. Hvis ikke CV-en er god, ser de kanskje aldri på søknaden. Derfor er det lurt bruke tid på å gjøre CV-en best mulig.

Forklar hull i CV-en

Hvis hullene i CV-en er åpenbare, må du forklare hvorfor, men vær tydelig på at nå er du klar for å arbeide. Les mer om å være åpen eller ikke om tidligere kreftsykdom.

Hvis du velger å være åpen, er det viktig at du kun gir en kort forklaring. CV-en er ikke stedet for å legge ut masse informasjon om sykdom. Skriv gjerne at du godt kan snakke om det i et intervju.

Finn riktig formulering

Selv om du hatt kreft, finnes det flere måter å forklare hullet i CV-en på:

  • Sykdom: Jeg har hatt kreft og vært en periode ute av arbeidslivet. Nå er jeg ferdig med behandlingen og klar for å jobbe.
  • Andre prioriteringer: En kreftdiagnose fikk meg til å prioritere hva som er viktig. Jeg har derfor valgt å bruke tid på meg selv og familien i en periode. Nå er jeg klar for å jobbe.
  • Rehabilitering: Jeg har hatt kreft og brukt tid på opptrening og rehabilitering. Nå er jeg frisk og fungerer godt.
  • Ute av arbeidslivet: Jeg gikk igjennom en personlig hendelse som ikke påvirker meg i dag, og som ikke er relevant for denne stillingen.
Sjekk kvalifikasjonene

Vær kvalifisert for jobben du søker på. Dette gjelder uavhengig av sykdom. Hvis du ikke har utdanning eller relevant erfaring, bør du skaffe deg det før du begynner å søke jobb. Les mer om studier og flere veier til arbeid.

Tydeliggjør kompetansen din

Når du skriver hvilken utdannelse eller erfaring du har, bør du oppsummere noen av dine viktigste ansvarsområder slik at arbeidsgiver raskt forstår hva kompetansen din egentlig er, og hvordan den er relevant for stillingen.

Hvis du velger å være åpen om kreftdiagnosen, kan du nevne de viktigste egenskapene og kompetansen den erfaringen har gitt deg. Les mer om tilleggskompetanse for inspirasjon.

Skriv årstall i stedet for datoer

Skriv utdanning og arbeidserfaring etter årstall, ikke eksakte datoer. Da ser CV-en fyldigere ut. Du trenger ikke å oppgi hull i CV-en som bare er på noen få måneder.

Hvis du har vært ute av arbeidslivet nærmere ett år eller mer, må du opplyse om det.

Ikke oppgi stillingsprosent

Du trenger ikke å oppgi hvor stor stillingsprosent du har hatt i tidligere jobber. Hvis du har hatt en 60 prosent stilling som kontormedarbeider, skriver du bare at du har jobbet som kontormedarbeider.

Blir du spurt om stillingsprosenten under jobbintervjuet, må du svare på det.

Finn en referanse

Hvis du ikke har noe jobberfaring, og derfor ikke har en tidligere sjef som kan stille som referanse, må du tenke litt annerledes. Kanskje fotballtreneren din kan stille som referanse og fortelle om hvorfor hen valgte akkurat deg som kaptein på laget. Lederen av studentforeningen kan fortelle om hvordan du sørget for å inkludere alle på studenttreffene. En lærer kan fortelle om hvordan du tok lederansvar hver gang dere fikk en gruppeoppgave.

Alle er flinke til noe. Skriv opp den personen i ditt nettverk som kan fortelle om hva du er flink til. Husk at det må være relevant for jobben.

Generelle tips

Mange nettsider har generelle tips til hvordan du skriver en god CV. Det kan være lurt å lese igjennom slike sider for å unngå klassiske feil. Sjekk for eksempel ut NAV sine CV-råd.

Dersom de ikke ønsker meg med sykdom på CV-en og de plagene dette har ført med seg, så fortjener de meg ikke uten heller.

– Ung kreftrammet

CV-mal

Her er en mal du kan bruke når du skal søke jobb med kreft på CV-en. Du kan laste ned to forskjellige versjoner under bildet.

Utdrag fra en ekte CV

"Jeg ble i 2009 behandlet for germinomcelletumor i hjernen, med spredning i ryggraden. Kort og kraftig behandling med cellegift og stråling gjorde at jeg fikk ganske sterk fatigue i etterkant. Derfor tok jeg studiespesialisering på VGS over fire år, og endte til slutt med å få studiekompetanse på 23/5-regelen. Yrkesfag tok jeg fordi det var relevant for det jeg var interessert i, og fordi jeg måtte vente på at studiekompetansen skulle bli gyldig."

Dette er skrevet av en 23 år gammel mann som søkte jobb i IT-bransjen. Han laget et utdypende punkt i CV-en om hvorfor den så litt annerledes ut.

Han fikk jobben.

Les mer